معرفی و آموزش مدل Lars-WG - مهندسی + عمران + آبادانی + توسعه
*توجه *توجه برای مشاهده مطلب و یا دانلود فایل مورد نظر خود به پایین همین پست مراجعه گردد
معرفی و آموزش مدل Lars-WG
Lars-WG مولد مصنوعی داده های آب و هوایی است که می تواند برای شبیه سازی داده های هواشناسی در یک مکان واحد تحت شرایط اقلیم حال وآینده بکار رود. خواص آماری داده های تولید شده مشابه دوره آماری بوده اما انحراف معیار آنها به نسبت اختلاف داده های مدل GCM در دوره آینده و گذشته پریشیده می شود. داده ها در سری های زمانی روزانه برای یک سری متغیر های اقلیمی مناسب برای مثال بارش، دمای کمینه و بیشینه و تابش ( مگاژول بر متر مربع ) ایجاد می شوند.
نکته قابل توجه این است که مولدهای مصنوعی داده های آب و هوایی ابزاری برای پیش بینی نیستند که بتوان در پیش بینی های آب و هوایی استفاده کرد. اما توانایی تولید سری های زمانی داده های آب و هوایی یکسان با دوره دیده بانی را دارند. در این روش با شبیه سازی و تولید داده های آب و هوایی مصنوعی در مقیاس محلی می توان مطالعات تغییر اقلیم را در یک ایستگاه انجام داد. مولد مصنوعی داده های آب و هوایی است که می تواند برای شبیه سازی داده های هواشناسی در یک مکان واحد تحت شرایط اقلیم حال وآینده بکار رود.
خواص آماری داده های تولید شده مشابه دوره آماری بوده اما انحراف معیار آنها به نسبت اختلاف داده های مدل GCM در دوره آینده و گذشته پریشیده می شود. داده ها در سری های زمانی روزانه برای یک سری متغیر های اقلیمی مناسب برای مثال بارش، دمای کمینه و بیشینه و تابش ( مگاژول بر متر مربع ) ایجاد می شوند. نکته قابل توجه این است که مولدهای مصنوعی داده های آب و هوایی ابزاری برای پیش بینی نیستند که بتوان در پیش بینی های آب و هوایی استفاده کرد. اما توانایی تولید سری های زمانی داده های آب و هوایی یکسان با دوره دیده بانی را دارند. در این روش با شبیه سازی و تولید داده های آب و هوایی مصنوعی در مقیاس محلی می توان مطالعات تغییر اقلیم را در یک ایستگاه انجام داد.

 شروع کارباLARS-WG:

یکبار فایل LARS-WG. Exe را در دایرکتوری مورد نظرتان دانلود کنید، با دو بار کلیک روی فایل Larswg.Exe فرآیند نصب فعال می شود. بر روی فایلsetup.exe در دایرکتوریی که نصب LARS-WG در آن می خواهد اجراء شود، دو بار دابل کلیک نمائید. سپس LARS-WGدر مسیر C:\ program file\LARS-WG نصب خواهد شد. به دنبال آن نصب موفقیت آمیز LARS-WG اعلام می شود. مدل با دو بار کلیک برروی فایل اجراییLarswg.exe دردایرکتوری C:\ program file\LARS-WGشروع می شود.

جهت مختصر شدن این فرآیند یک میانبر از آن ایجاد کنید. با یکبار راست کلیک روی فایل LARS-WG و انتخاب Create shortcut میانبر ایجاد می شود، سپس می توان آن را روی Desktop قرار داده و با دو بار کلیک قابل اجرا است و آیکن پروانه روی Desktopظاهر میشود. – کلید های عملیاتی نرم افزار بر روی فایل اجرایی LARS–WG دو بار کلیک کنید. منوی اصلی ظاهر می شود. برای خروج از LARS–WG روی گزینه Exit در منوی اول کلیک نمائید.

 تحلیل مکانی :

در این مدل اولین گام تولید سری های زمانی روزانه داده های آب و هوایی در مقیاس ایستگاهی است. در این فرایند داده های دیده بانی شده برای هر ایستگاه آنالیز شده و دو فایل در برگیرنده مشخصه های آماری تولید می شوند. 1?فایل ( *.wg) که شامل پارامترهای مورد نیاز LARS–WG برای تولید سری های زمانی داده های آب و هوایی می باشد. 2?فایل آماری (*. Sta)- که شامل فراوانی فصلی توزیع ها برای طول سری های تر و خشک و دوره های سرد و گرم بوده و در مرحله Qtest بکار می رود.

این فایل ها بطور خودکار در مسیر Sitebase ذخیره می شوند. اگر می خواهید مسیر متفاوتی ایجاد کنید، می توانید آن را در گزینهoption تغییر دهید. بر روی گزینهOption در بالای منوی اصلی کلیک کنید. پنجره ای مانند شکل 2?4 ظاهر خواهد شد. صحت مسیر هایی که درSite Analysis وGenerator واقعند را بررسی کنید. اگر نیاز به اصلاح این جزئیات است، به سادگی می توان اصلاحات مربوطه را تایپ کرد. برای ذخیره جزئیات جدید و برگشت به منوی اصلی بر روی آیکن قرمز رنگ در سمت راست این پنجره کلیک کنید.

اگر جزئیات صحیح هستند بر روی ایکن کلیک کنید تا به منوی اصلی بر گردید. پنجره Option برای تغییر دادن محل دایرکتوری جهت شروع فرآیند SiteAnalysis بر روی کلمه Analysis درمنوی اصلی LARS–WG کلیک نمائید. در اینجا LARS–WG جزئیات مربوط به مسیر مکان، نام فایل در بر گیرنده اطلاعات مکانی را ارائه می دهد. پنجره Site Analysis که موقعیت و نام فایل اطلاعات ایستگاه را نشان می دهد. برای انجام این کار می توانید با کلیک بر روی آیکن سمت چپ ، ویرایش را انجام دهید.

این فایل ها شامل اطلاعاتی در باره نام ، موقعیت ، مسیر و نام فایل در بر گیرنده داده های آب و هوایی برای ایستگاه مورد نظر می باشد. جهت ایجاد فایل *.st جدید می توان اطلاعات این فایل را ویرایش و سپس با نام جدیدی ذخیره کرد. توصیف فایل *.st به قرار زیر است: • [Site] – نشان دهنده نام فایل است. • [LAT, LON and ALT]- طول، عرض و ارتفاع ایستگاه می باشد. • [WEATHER FILES] – دایرکتوری مکان و نام فایل در بر گیرنده داده های آب و هوایی مشاهده شده برای ایستگاه می باشد.

[FORMAT]– فرمت فایل داده های آب و هوایی دیده بانی را نشان می دهد. دیگر بر چسب های بکار رفته در این فرمت عبارتند از: DAY ( روزهای ماه) MONTH ( معرف ماهها از ژانویه تا دسامبر ) و SUN (‌ساعات آفتابی). اگر تابش در بعضی ایستگاهها در دسترس نیست، ساعات آفتابی می تواند به جای آن استفاده شود. مدل بطور خودکار ساعات آفتابی را به تابش خورشیدی با الگوریتمی که در مقاله Rietveld توصیف شده، تبدیل می کند   • [End] به معنی پایان فایل است. • LARS–WG قادر است بر مبنای تعداد سالهای کم دیدبانی های موجود،داده های آب و هوایی مصنوعی طولانی مدت را ایجاد می کند.

• داده های آب و هوایی دیده بانی شده می توانند در بیش از یک فایل قرارگیرند. بنابر این مسیر و نام فایل به ترتیب زمانی در فایل *.st قرار می گیرد. • در هر خط داده های یک روز بخصوص و مقادیر مربوط به آن روز ثبت می شود که بایستی فرمت یکسان را برای هر روز مطابق با بر چسبی که در قسمت Format در فایل st می باشد، در نظر گرفته شود. • روز ها بایستی در ترتیب زمانی از1 تا 365 باشند.

• مقادیر برای هر روز با گذاشتن جای خالی، از دیگری مجزا شود. داده ها باید بصورتی قرار گیرند که خط خالی، توضیح یا سر صفحه بین آنها نباشد. قبل از اجرای برنامه در ابتدا فایل های داده و st بایستی آماده شوند سپس فرایند Site Analysis اجرا شود. روی آیکن نشان دهنده گراف در پنجره Site Analysis کلیک کنید. اگر LARS–WG در طول فرایند Site Analysis به داده های نادرست برخورد کند، آن را در یک پیغام خطا ثبت و نشان می دهد .

داده های نادرست شامل دماهای حداقل بزرگتر از دمای حداکثر و مقادیر بارش منفی می باشند. با مشاهده فایل خطا که بطور اتوماتیک توسط مدل ایجاد می شود، می توانید خطاها را با زدن دکمه YES در پنجره Error in input مشاهده نمایید. قبل از اجرای LARS–WG مشاهده فایل خطا به شما فرصتی می دهد تا بر گردید و فایل داده ها را تصحیح نمائید. نتیجه اجرای موفقیت آمیز Site Analysis در پنجره Success نمایش داده می شود.  با کلیک ok به منوی اصلی بر می گردید.

اگر شما به دایرکتوری Sitebase درC:\program file\LARS-WG. نگاه کنید دو فایل می بینید که عبارتند از *.sta و *.wg. این فایل ها مطابق اطلاعات داده شده در بر چسب [Site] ،با پسوند Sta ذخیره می شوند. این دو فایل ویژگی های آماری داده ها و اطلاعات پارامتر بکار رفته در LARS–WG برای ایجاد داده های آب و هوایی مصنوعی در فرایند Generator را نشان می دهند. این دو فایل را باز کنید و محتویات آن را مشاهده نمائید.

 Q. Test :

برای یکبارLARS-WG داده های دیده بانی شده ایستگاه را کالیبره می کند، اما گام بعدی تعیین چگونگی اجرا و توانمندی مدل است. بعنوان مثال بایستی بررسی شود که آیا مدل توانایی شبیه سازی داده های اقلیمی ایستگاه منتخب را دارد یا نه؟ اینکار به دو روش انجام می شود:

1- با استفاده از گزینهGenerator برای تولید داده های مصنوعی روزانه آب و هوایی و سپس مقایسه داده های دیده بانی با مصنوعی

2- استفاده از گزینه .Q test در اینجا جزئیات گزینه Q test توضیح داده می شود: گزینه Q test مقایسه آماری داده های تولید شده توسط LARS-WG را با داده های دیده بانی را انجام می دهد.

به منظور اطمینان از نزدیکی توزیع احتمال داده های شبیه سازی شده با توزیع واقعی دوره طولانی مدت دیده بانی شده برای مکان مورد نظر، سالهای زیادی از داده های هواشناسی مصنوعی تولید می شوند. برای شروع کار گزینه صحت سنجی، بر روی کلید Q test در صفحه اصلی LARS-WG کلیک نمائید.

تولید داده ها: 

برای تولید داده های مصنوعی بر روی گزینهGeneraror در منوی اصلی LARS-WG کلیک نمائید. نام ایستگاه را در قسمتSite مشخص کنید. سپس فایل سناریو را با فاکتور مقیاس، تعداد سال های مورد نظر و عدد تصادفی را انتخاب کنید. نتایج در output در مسیر نصب ذخیره خواهد شد.

منبع: climatology.ir 


وبسایت تخصصی علوم محیطی و عمرانی ، بانک دانلود رایگان مقالات ، پایان نامه ، کتب ، فیلم و نرم افزارهای عمرانی و علوم محیطی .... برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید...

اولین دیدگاه رو شما بگذارید خبر های داغ ، بدترین و بهترین سرویس وبلاگ نویسی ، بهداشت محیط و آب وفاضلاب و مواد زائد و کمپوست و بهداشت موا ، سایت بهداشت محیط ایران ، افزایش آمار بازدید، افزایش بازدید کننده، خرید بازدید، بهبود رتبه ، ترسیم قوس ساده در نرم افزار Civil3d ، رسم قوس کلوتئید و ساده Civil3D ،

 دانلود...   

مشخصات مدیر وبسایت

مهندسی علوم محیطی و عمرانی [109]

وب سایت علوم محیطی و بانک دانلود رایگان مقالات علوم محیطی وعمرانی ، مهندسی عمران ، محیط زیست ، بهداشت محیط ، شهر سازی ، علوم جغرافیا ، آب و هواشناسی ، معماری ، زمین شناسی ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، معدن ...
به دلیل حجم زیاد مطالب از جستجو استفاده کنید
Google

جستجو دراین وبلاگ
در تمامی اینترنت

کلمات کلیدی وبسایت

د ، د ، س ، د ، س ، م ، & ، & ، & ، & ، & ، م ، س ، س ، س ، س ، س ، س ، س ، س ، د ، د ، د ، ج ، ج ، ا ، ب ، ب ، ب ، ب ، س ، د ، د ، د ، ع ، ع ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، ه ، و ، م ، م ، ر ، ب ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، ت ، د ، د ، د ، د ، د ، خ ، آ ، م ، م ، م ، ل ، ل ، ل ، ل ، ق ، ق ، گ ، ع ، ع ، ع ، ص ، ض ، ع ، غ ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ف ، ر ، د ، د ، س ، س ، س ، س ، س ، ش ، ش ، ص ، ص ، م ، م ، م ، م ، م ، م ، ن ، ه ، ن ، ن ، ی ، ی ، ک ، ک ، ک ، Y ، آ ، آ ، c ، b ، E ، g ، آ ، آ ، آ ، آ ، ا ، ا ، ا ، ا ، ب ، آ ، ب ، پ ، پ ، پ ، پ ، ت ، خ ، خ ، خ ، چ ، ح ، چ ، خ ، خ ، د ، د ، د ، ت ، ث ، ج ، ج ، ت ، ت ، ث ، ج ، ج ، ج ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، ج ، ج ، ت ، ج ، ج ، ج ، ج ، ج ، ج ، ج ، ث ، ت ، ت ، ت ، ت ، ت ، ت ، د ، خ ، خ ، د ، د ، د ، د ، د ، د ، د ، د ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، چ ، خ ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، ب ، پ ، پ ، ب ، پ ، پ ، پ ، پ ، پ ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ب ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، ا ، آ ، ا ، ا ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، & ، & ، , ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، آ ، م ، ک ، ک ، ک ، ک ، ک ، ک ،
ویرایش